Roulette

rouletteRoulette är ett spel som uppfanns i Frankrike på 1700-talet och som allt sedan dess har ingått i själva sinnebilden av ett casino. Rouletten är helt och hållet turbaserad, men olika satsningar på rouletten har olika vinstchans. Om man till exempel satsar på rött innebär det att man vinner vilket rött nummer kulan än landar på, vilket ger en mycket hög vinstchans. Om man däremot satsar på ett enda nummer, till exempel nummer 18, vinner man bara om kulan landar på just det numret. Vinstchansen korresponderar med utbetalningens storlek, så att den som vinner efter att ha satsat på rött bara vinner 1:1 medan den som vinner efter att ha satsat på ett enda nummer vinner 35:1.

Roulettehjulet

Roulettehjulet har 37 fack hos europeisk och fransk roulette, och 38 fack hos amerikansk roulette. Facken är numrerade från 1-36, plus ett fack för nollan (fransk och europeisk roulette) eller ett fack för nollan och ett annat fack för dubbelnollan (amerikansk roulette).

18 siffror är röda, 18 siffror är svarta och nollan, samt eventuell dubbelnolla, är grön.

Den person som arbetar vid rouletten kallas för croupier. Croupieren snurrar roulettehjulet åt enda hållet, och sprätter sedan iväg kulan åt motsatt håll inne i hjulet. Kulan snurrar varv på varv tills friktionen slutligen gör att den tappar så mycket fart att den faller ned och lägger sig till rätta i något av de numrerade facken. Det är detta som avgör vilket det vinnande numret är i den spelomgången.

Satsningar

Vid ett normalt roulettebord kan man satsa på både enskilda nummer och grupper av nummer, inklusive satsningar på om det vinnande numret kommer att vara rött eller svart, högt eller lågt eller udda eller jämnt.

Roulettemarker

Vid roulettebordet spelar man inte med vanliga casinomarker utan med särskilda roulettemarker. När du anländer till roulettbordet ger du croupieren vanliga casinomarker eller kontanter, och får roulettemarker i utbyte. Den exakta färg eller färgkombination som dina roulettemarker har kommer bara att användas av dig, vilket gör det enkelt att hålla isär olika spelares satsningar vid roulettebordet. Om alla spelare använde sig av vanliga casinomarker skulle det lätt kunna uppstå förvirring vid bordet.

När du inte vill spela vid roulettebordet längre meddelar du croupieren, som växlar in dina roulettemarker och ger dig vanliga casinomarker i utbyte. Nu kan någon annan casinogäst som är intresserad av att spela roulette vid det bordet växla till sig den typ av roulettemarker som just du använde dig av, eftersom du inte längre spelar vid bordet och det inte finns någon risk för sammanblandning.

Vad är skillnaden mellan europeisk roulette, amerikansk roulette och fransk roulette?

Den stora skillnaden mellan de tre huvudformerna av roulette – europeisk roulette, amerikansk roulette och fransk roulette – rör antalet fack på roulettehjulet.

Det roulettehjul som används för europeisk och fransk roulette har 37 fack, fördelade över 18 röda nummer, 18 svarta nummer och en grön nolla. Ett amerikanskt roulettehjul har däremot 38 fack, eftersom det inte bara har en grön nolla utan även en grön dubbelnolla. Antalet svarta och röda nummer är samma oavsett om man spelar fransk, europeisk eller amerikansk roulette.

Nummerordning och färgfördelning

Nummerordningen i det europeiska och franska roulettehjulet (medsols): 0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26

Nummer 1-10 och 19-28 är röda om de är udda och svarta om de är jämna.

Nummer 11-18 och 29-36 är röda om du är jämna och svarta om de är udda.

Nollan är grön.

Nummerordningen i det amerikanska roulettehjulet (medsols): 0-28-9-26-30-11-7-20-32-17-5-22-34-15-3-24-36-13-1-00-27-10-25-29-12-8-19-31-18-6-21-33-16-4-23-35-14-2

Nummer 1-10 och 19-28 är röda om de är udda och svarta om de är jämna.

Nummer 11-18 och 29-36 är röda om du är jämna och svarta om de är udda.

Nollan och dubbelnollan är gröna.

Odds

Spelarens statistiska vinstchans är högre på europeisk och fransk roulette än på amerikansk roulette. Detta beror på att det amerikanska roulettehjulet har både nolla och dubbelnolla, medan fransk och europeisk roulette bara har en nolla.

Hos fransk och europeisk roulette ligger casinots statistiska övertag på 2,7%. För amerikansk roulette är den siffran 5,5%.

roulette på nätetObs! Casinots statistiska övertag kan påverkas av specialregler. Till exempel innebär både La Partage och En Prison att casinots statistiska övertag sjunker. La Partage är vanligast vid fransk roulette, medan En Prison är starkare förknippad med europeisk roulette. Amerikansk roulette brukar i princip aldrig erbjuda vare sig La Partage eller En Prison. Du kan läsa mer om både La Partage och En Prison längre ned på denna sida.

Placering av hjulet

Förr i tiden brukade europeiska roulettebord ha sitt hjul i mitten av bordet, medan amerikanska roulettebord hade sitt hjul i ena änden av bordet. Den här skillnaden har nu börjat luckras upp rejält, i och med att allt fler europeiska roulettebord har anmanat den amerikanska stilen med hjulet i enda änden av bordet. Ett av de ställen som fortfarande håller på traditionen är Monte Carlo i Monaco, där de franska rouletteborden ännu har hjulet i mitten.

Övrigt

Europeiska och amerikanska roulettebord har vanligen grön duk, medan den traditionella dukfärgen för fransk roulette är röd. (Många casinon håller inte längre på dessa traditioner, och det förekommer numera också andra dukfärger än röd och grön.)

På ett traditionellt franskt roulettebord visas inte vilka siffror som är röda och vilka som är svarta, utan man förväntas kunna det. Däremot visas färgerna i själva roulettehjulet. På amerikanska och europeiska roulettebord kan man däremot se siffrornas färg både i hjulet och på bordet.

En prison och La Partage

En Prison och La Partage är två olika regler som gör att en satsning på jämna odds (svart/röd, udda/jämn, hög/låg) inte nödvändigtvis måste innebära att du omedelbart förlorar din insats om kulan landar på grönt.

La Partage är vanligast hos fransk roulette, medan En Prison är förknippad med europeisk roulette. Amerikansk roulette brukar varken ha La Partage eller En Prison, men det finns en del undantag. Till exempel har Bellagio, Mirage, MGM Grand och Wynn i Las Vegas amerikanska roulettebord med La Partage eller En Prison.

En prison

En prison är vanligast vid europeiska roulettebord. Du har nytta av regeln när du har satsat på svart/rött, udda/jämnt eller hög/låg och kulan landar på noll. Croupieren kommer att erbjuda dig att låta din satsning ”sitta i fängelse” istället för att du förlorar den. En prison betyder just ”i fängelse” på franska. Om du tackar ja till erbjudandet placerar croupieren en markör på din satsning för att markera att satsningen befinner sig i fängelse. Om satsningen vinner i nästa spelomgång får du tillbaka din satsning. Om den förlorar förlorar du din satsning.

Exempel:

  1. Du satsar 200 kronor på svart och kulan landar på noll (grönt).
  2. Du tackar jag till att få din satsning placerad i fängelse, och croupieren ställer ut markören.
  3. Kulan landar på rött. Du får tillbaka dina 200 kronor.

Vad som händer om kulan landar på noll igen efter att din satsning satts i fängelse varierar mellan olika roulettebord. Vid vissa bord förlorar du dina pengar, vid andra bord får du tillbaka din satsning och vid vissa bord sitter satsningen helt enkelt kvar i fängelse tills kulan landar på någonting annat än noll.

La Partage

La Partage är en regel som gäller vid de flesta franska roulettebord. Själva termen ”la partage” betyder ungefär ”uppdelning” på franska.

La Partage är en regel som du får nytta av om kulan landar på noll efter att du har satsat på svart/rött, udda/jämn eller hög/låg. Du förlorar då inte hela din satsning utan bara halva.

Satsningar vid roulettebordet

Det finns många olika satsningar man kan göra vid ett roulettebord, och exakt vilka som är tillgängliga varierar mellan olika bord. Här nedanför hittar du en lista över vanliga satsningar.

Obs! De utbetalningar som vi har listat är de som tillämpas i de flesta casinon. Det är dock upp till varje enskilt casino att avgöra vad som gäller, så kontrollera alltid vad varje satsning ger för vinstutbetalning vid just det roulettebord du vill spela vid.

Satsningar i det inre området på roulettbordet

Namn Utbetalning vid vinst Förklaring
Straight Bet 35:1 När du satsar på ett enda nummer kallas det för straight bet. För att du ska vinna något måste kulan landa på just de nummer du satsade på. Chansen för att detta ska inträffa är låg, men om de sker belönas du med 35 gånger insatsen.För att göra ett straight bet ska satsningen placeras exakt på det nummer som du vill satsa på.
Split Bet 17:1 Ett split bet är en satsning som fördelats över två olika nummer. Dessa två nummer måste ligga intill varandra på roulettebordet, för man placerar satsningen på linjen mellan dem.Om du till exempel har gjort ett split bet på 18 och 21 vinner du oavsett om kulan landar på 18 eller 21. Du vinner dock inte 35 gånger insatsen utan bara 17 gånger insatsen.
Street Bet / Line Bet 11:1 Om du tar en titt på roulettebordet ser du att de 36 numren är fördelade över tolv rader med tre nummer per rad. Varje sådan rad är en gata.För att göra en satsning på en gata (street bet / line bet) placerar man sina marker där gatan börjar, det vill säga på den linje som går mellan det yttre och det inre satsningsområdet på roulettebordet.Varje gata omfattar tre nummer, och du vinner lika mycket (elva gånger insatsen) oavsett vilket av dessa tre nummer som kulan landar på.
Corner Bet /Quad Bet 8:1 Ett corner bet / quad bet är en satsning som omfattar fyra nummer. Du placerar sin insats där fyra nummer möter varandra på roulettebordet. Om kulan landar på något av dessa nummer vinner du åtta gånger insatsen.
Basket Bet 6:1 Om du vill satsa på de allra lägsta numren på roulettebordet samtidigt kan du göra det i form av ett basket bet (korgsatsning). När man vinner på ett basket bet erhåller man sex gånger insatsen.På ett franskt eller europeiskt roulettebord omfattar ett basket bet 0, 1, 2 och 3.På ett amerikanskt roulettebord omfattar ett basket bet 0, 00, 1, 2 och 3.
Double Street Bet /Double Line bet 5:1 Som nämnts ovan finns det tolv gator på roulettebordet. Om du vill fördela din satsning över två gator som ligger intill varandra kan du göra det i form av ett double street bet / double line bet.Du placerar din satsning där de båda gatorna börjar, (på den linje som går mellan det yttre och det inre satsningsområdet på roulettebordet) och ser samtidigt till att satsningen ligger mitt på linjen som skiljer de två gatorna från varandra.Om kulan landar på något av de sex nummer som ingår i gatorna vinner du fem gånger insatsen.

Satsningar i det yttre området på roulettbordet

I det ytter satsningsområdet hittar du satsningar som omfattar ett stort antal nummer. Vinstchansen är därför hög för dessa satsningar jämfört med de satsningar som kan göras i det inre området på rouelettebordet, men man får inte så stor utbetalning vid vinst. Om du vill göra en satsning med jämförelsevis låg risk är det yttre området ett bra ställe att placera dina marker.

Namn Utbetalning vid vinst Förklaring
Dozen 2:1 Om du tar en titt på roulettebordet ser du att numren inte är utspridda hur som helst, utan att de lägsta tolv numren ligger i de fyra gatorna närmast nollan, de medelhöga tolv numren i fyra gator i mitten, och de högsta tolv numren i de fyra gator som ligger längst från nollan.Varje sådan grupp av tolv nummer kallas för ett dozen, vilket är det engelska ordet för dussin.Första dussinet = numren 1-12

Andra dussinet = numren 13-24

Tredje dussinet = numren 25-36

Varje dussin har en särskild satsningsruta. De brukar vara markerade med texten 1st 12, 2nd 12 respektive 3rd 12 för att man enkelt ska kunna se vilken ruta som hör till vilket dussin. För att satsa på ett dussin, placera din insats i den satsningsruta som hör till dussinet. Du ska alltså inte placera din satsning på något av de nummer som ingår i dussinet.

Obs! På vissa roulettebord är satsningsrutorna för dussin inte markerade med 1st 12 / 2nd 12 / 3rd 12 utan med 1-12 / 13-24 / 25-36 istället.

När du har satsat på ett dussin vinner du så länge kulan landar på något av de tolv nummer som ingår i dussinet. Du vinner två gånger insatsen.

Column 2:1 Precis som dozen är column en satsning på tolv nummer, med en kolumn innehåller inte tolv nummer i kronologisk ordning.Första kolumnen är den som startar med 1, 4, 7 osv.Andra kolumnen är den som startar med 2, 5, 8 osv.

Tredje kolumnen är den som startar med 3, 6, 9 osv.

Du gör din satsning genom att placera din insats under den kolumn du vill satsa på. Det finns en särskilt satsningsruta under varje kolumn, och den är vanligen markerad med ”2:1” eller ”2 to 1” för att indikera hur stor utbetalningen är för en vinnande kolumn-satsning.

När du har satsat på en kolumn vinner du om kulan landar på något av de tolv nummer som ingår i din kolumn.

Halves /High Bet eller Low Bet 1:1 På roulettebordet kan du satsa på om kulan kommer att landa på ett lågt nummer (1-18) eller på ett högt nummer (19-36).0 och 00 räknas varken som höga eller låga siffror, som kulan landar där förlorar man ovasett om man satsat på högt eller lågt.

  • För att göra en satsning på lågt, placera dina marker i rutan som har texten ”1-18” eller ”1 to 18”. Du vinner om kulan landar på något av numren 1-18. Vinsten är en gånger insatsen.
  • För att göra en satsning på högt, placera dina marker i rutan som har texten ”19-36” eller ”19 to 36”. Du vinner om kulan landar på något av numren 19-36. Vinsten är en gånger insatsen.
Odd eller Even 1:1 På roulettebordet kan man satsa på om kulan kommer att landa på ett jämnt nummer (even) eller på ett udda nummer (odd). 0 och 00 räknas varken som udda eller jämnt.

  • För att göra en satsning på udda nummer, placera din insats i rutan som har texten ODD. Om kulan landar på ett udda nummer vinner du en gånger insatsen.
  • För att göra en satsning på jämna nummer, placera din insats i rutan som har texten EVEN. Om kulan landar på ett jämnt nummer vinner du en gånger insatsen.
Red eller Black 1:1 Två av de mest välkända satsningarna vid roulettebordet är RÖTT och SVART.

  • Om du vill satsa på rött, placera din insats i rutan med texten RED. Du vinner om kulan landar på något av de röda numren. Vinsten är en gånger insatsen.
  • Om du vill satsa på svart, placera din insats i rutan med texten BLACK. Du vinner om kulan landar på något av de svarta numren. Vinsten är en gånger insatsen.

Satsningar på fransk roulette

När man först ser ett franskt roulettebord kan det vara en smula förvirrande om man är van vid europeiska och amerikanska roulettebord, men själva grundprinciperna är de samma så det tar inte lång tid att sätta sig in i hur det franska roulettebordet fungerar.

För att underlätta för den som är van vid att spela roulette på svenska eller engelska, och som är nyfiken på att börja spela fransk roulette, har vi sammanställt en liten ordlista över några vanliga satsningar.

Svenskt namn Engelskt namn Franskt namn
1:a dussinet 1st dozen Premiere 12 (P-12)
2:a dussinet 2nd dozen Moyenne 12 (M-12)
3:e dussinet 3rd dozen Derniere 12 (D-12)
Jämn Even Pair
Udda Odd Impair
Låg (1-18) Low (1-18) Manqué (1-18)
Hög (19-36) High (19-36) Passé (19-36)

Call bets vid fransk roulette

Call bets är vanliga vid franska roulettebord, och de görs förstås på franska. Här är några som kan vara bra att kunna.

Namn Förklaring
Voisins du Zero Voisins du Zero betyder grannar till nollan.En satsning på voisins du zero är en satsning på de sjutton nummer på roulettehjulet som ligger närmast nollan, det vill säga 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25.
Tiers du Cylindre Tiers du Cylindre betyder ordagrannt ”en tredjedel av hjulet”, men det är inte en satsning på vilken tredjedel som helst utan på den tredjedel som ligger längst ifrån nollan i roulettehjulet.Om du ropar tiers du cylindre till croupieren vid ett franskt roulettebord kommer du alltså att satsa dina pengar på 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16 och 33.
Orphelins Orphelins betyder föräldralösa på franska, och är en satsning på de nummer som varken är voisins du zero eller tiers du cylindre, det vill säga 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34.
Finales en Plein Detta är en satsning på nummer som slutar på en specifik siffra, som du måste ange när du ropar ut din satsning.Om du till exempel ropar Finales en Plein Deux (2) innebär det att du satsar på alla nummer som slutar på två, det vill säga 2, 12, 22 och 32.
Finales a Cheval Detta är en satsning på nummer som slutar på någon av två specifika siffror, som du anger när du ropar ut din satsning.Om du till exempel ropar Finales a Cheval Deux et Trois satsar du på alla nummer som slutar på två eller tre, de vill säga 2, 3, 12, 13, 22, 23, 32 och 33.

Odds för olika satsningar på roulette

Odds för europeisk roulette och fransk roulette

Satsningens namn

(på engelska)

Antal nummer

som ingår i

satsningen

Odds

Sannolikhet för vinst

(angett i procent)

Vinstutbetalning

Straight

1

1 på 37

2,7%

35 gånger insatsen

Split

2

1 på 18,5

5,41%

17 gånger insatsen

Street

3

1 på 12,3

9,3%

11 gånger insatsen

Corner (Square)

4

1 på 9,25

10,81%

8 gånger insatsen

Six Line

6

1 på 6,2

16,22%

5 gånger insatsen

Dozen

12

1 på 3,1

32,43%

2 gånger insatsen

Column

12

1 på 3,1

32,43%

2 gånger insatsen

Red/Black

18

1 på 2,06

48,65%

1 gånger insatsen

Even/Odd

18

1 på 2,06

48,65%

1 gånger insatsen

High/Low

18

1 på 2,06

48,65%

1 gånger insatsen

Odds för amerikansk roulette

Satsningens namn

(på engelska)

Antal nummer

som ingår i

satsningen

Odds

Sannolikhet för vinst

(angett i procent)

Vinstutbetalning

Straight

1

1 på 38

2,63%

35 gånger insatsen

Split

2

1 på 19

5,26%

17 gånger insatsen

Street

3

1 på 12,6

7,89%

11 gånger insatsen

Corner (Square)

4

1 på 9,5

10,53%

8 gånger insatsen

Six Line

6

1 på 6,3

15,79%

5 gånger insatsen

Dozen

12

1 på 3,2

32,58%

2 gånger insatsen

Column

12

1 på 3,2

32,58%

2 gånger insatsen

Red/Black

18

1 på 2,1

47,37%

1 gånger insatsen

Even/Odd

18

1 på 2,1

47,37%

1 gånger insatsen

High/Low

18

1 på 2,1

47,37%

1 gånger insatsen